Ydelser

Undersøgelser og udredninger

Undersøgelser og udredninger i forbindelse med personalesager 

Der opstår fra tid til anden situationer i en organisation, hvor der er brug for en ekstern og uvildig undersøgelse og udredning omkring hvad der foregår og er foregået i en organisation 

Der kan være tale om situationer med påstande og anklager om  

  • Forskelsbehandling 

  • Chikane 

  • Mobning 

  • Psykopatisk adfærd 

  • Seksuel chikane 

  • Misbrug 

Ikke sjældent danner undersøgelsen og udredningen grundlag for beslutninger af personalemæssig karakter, f.eks. opsigelse, forflytning mv. 

Der arbejdes typisk med interview af de i sagen involverede og relevante parter og aktører og der indhentes materiale – mails, breve, sms’er mv. Der kan også være behov for at der gen-interviewes. 

På baggrund af de indsamlede materiale og oplysninger udarbejdes en skriftlig rapport.