Ydelser

Eksempel på kort supervisor uddannelse

4 dages kursus i supervision med mellemliggende træningstid.

Antal deltagere: 8-16 deltagere

Målgruppe: Psykologer og andre faggrupper, som skal udøve supervision som en del af den professionelle rolle.

Formål: At blive tydelig, sikker, reflekteret og teoretisk velfunderet i sin supervisor tilgang

Mål: At blive i stand til at udøve individuel og gruppesupervision med høj sikkerhed og refleksion

Indhold:

 • Hvad er supervision?
 • Struktur i rummet og Teoretisk rammesætning.
 • Hvad er det teoretiske udgangspunkt? Hvilke begreber skal dermed installeres og afklares og hvad betyder det for supervisions-rummet: Det konstruktionistiske, det systemteoretiske, det anerkendende og det narrative, samt domæneteori.
 • Sprogets skaberkraft à derfor er det vigtigt at arbejde koncentreret med kommunikation, når man gerne vil være supervisor
 • Supervisions-forståelser og supervisor-positioner
 • En struktur til supervisionssamtalen
 • Kontrakten som arbejdsredskab
 1. dag, træning i individuel supervision

 2. dag, træning af individuel supervision i gruppe

 3. dag, træning af gruppesupervision

 4. dag, perspektivering af erfaringer

Alt anvendt materiale udleveres. Der anbefales relevante artikler og bøger. Der føres logbog undervejs.

Supervisionsuddannelsen kan tilpasses kundens konkrete ønsker og behov.