Ydelser

Supervision

Supervision giver fagprofessionelle relationsarbejdere mulighed for at blive klogere på deres faglige praksis samt hjælp til at være i og håndtere de til tider vanskelige relationer. 

Relationsarbejde er til stadighed under forandring, på alle områder. De mennesker, man arbejder med samt deres vilkår forandrer sig. Organisationerne, love og regler under forandring. Og den fagprofessionelles væsentligste ressource i arbejdet, den professionelle selv – forandrer sig også.   

 

Supervision, individuel 

den individuelle supervision tilbydes et rum, hvor der er mulighed for fordybelse, for at tænke, reflektere og reagere, så der kan findes ny indsigt og energi, nye muligheder og perspektiver og ny læring og støtte til løsningen af kerne/arbejdsopgaverne.   

Der kan både være tale om sags- og personlig supervision. 

Udbytte:  
Styrkelse af: 

  • Faglig viden, bevidsthed og handlekompetence  
  • Fagpersonlig robusthed

Metode: 
Metoderne der bringes i anvendelse tilpasses supervisanden og udfordringer, der arbejdes med. 

Målgruppe: 
Fagprofessionelle relationsarbejdere i både offentlige og private organisationer. 

Varighed: 
Der er mulighed for en enkelt time, flere timer og aftale om længere forløb.  

 

Gruppesupervision 

Gruppesupervisionen kan tilbydes/gennemføres såvel i forhold til en gruppe medarbejderne  - typisk 5-8 – i en organisation eller som en gruppe af medarbejdere fra forskellige organisationer, der arbejder med den samme type problemstillinger og klienter. 

Når gruppesupervisionen gennemføres for en gruppe af medarbejdere i en organisation bliver det faglige, fagprofessionelle og kollegiale samarbejde styrket og den enkeltes og gruppens trivsel øges.   

Der kan både være tale om sags- og personlig supervision. 

Formål:

  • At tilbyde et rum, hvor der er mulighed for fordybelse, for at tænke, reflektere og lære af andres erfaringer, så der kan findes ny indsigt og energi, nye muligheder, nye perspektiver og ny læring og støtte til løsningen af kerne/arbejdsopgaverne.
  • At styrke det faglige, fagprofessionelle og kollegiale samarbejde samt fremme den enkeltes og gruppens trivsel.  

Metode: 
Metoderne der bringes i anvendelse tilpasses individet og gruppen samt de udfordringer, der arbejdes med.

Udbytte:
Styrkelse af  

  • Faglig viden, bevidsthed og handlekompetence  
  • Fagpersonlig robusthed
  • Kollegial afstemning og støtte

Målgruppe: 
Fagprofessionelle relationsarbejdere i både offentlige og private organisationer. 

Varighed: 
Der er mulighed for en enkelt time, flere timer og aftale om længere forløb.