Ydelser

Stresshåndteringskursus for ledere 

At en medarbejder går delvist eller helt ned med stress sætter store krav til lederen som leder – hvordan tages der ordentlig hånd om den ramte medarbejder og hvordan tages der samtidig hånd om det øvrige medarbejdere, der nu bliver presset mere. Og hvordan sikres det at afdelingens produktion kan opretholdes bedst muligt. Hvis lederen ikke selv var presset i forvejen bliver han/hun det let i den situation.  

Stresshåndteringskurset tager særlig sigte på at gøre ledere bedre i stand til at forbygge og tackle stress – såvel både medarbejdernes og deres egen.  

Der sat fokus på: 

  • Forståelse af stress – årsager, typer 
  • Symptomer på stress og advarselslamperne ifht. en begyndende stress. 
  • Hvordan man som leder bedst kan forebygge stress – såvel organisatorisk som individuelt 
  • Lederens egne erfaringer med stress  
  • Hvordan lederen bedst håndterer en medarbejder der rammes af stress. 
  • Hvordan håndteres situationen med 1 eller flere medarbejdere der er ramt af stress ifht. de øvrige medarbejdere bedst. 
  • Hvordan lederen håndterer sine egne stressmæssige udfordringer, herunder håndteres dilemmaet imellem at passe på ens medarbejdere og sig selv.  
  • Hvordan kommer en medarbejder der har været helt eller delvis sygemeldt med stress bedst tilbage på jobbet. 

Kurset kan både arrangeres som et åbnet kursus og som (for større virksomheder) et lukket og virksomhedstilpasset