Ydelser

Stress-Turn-around 

Dansk Erhvervspsykologi’s tilgang til en organisatorisk indsats i forhold til stress omfatter hele organisationen. 

Indsatsen tilpasses den enkelte organisation og dens specifikke forhold og udfordringer med stress. En typisk indsats kan omfatte:  

 • Et ½-dags kursus for den øverste ledelse 
 • 1 dags kursus for Arbejdsmiljøorganisationen og TR-systemet 
 • ½-dags kursus for alle medarbejdere – kan med fordel tilrettelægges afdelingsvis eller i forbindelse med afdelingsarrangementer. 
 • 2-timers opfølgningsmøde for alle medarbejdere ca. 2 måneder efter.  
 • Det kan også være hensigtsmæssigt at foretage en kortlægning af omfanget af stress (målet ud fra nye stresstilfælde med hel eller delvis sygemelding før og efter stress-indsatsen. 
 • Endelig kan der være behov for kurser/træning af lederne i organisationen i spotte stress hos medarbejderne tilstrækkeligt tidligt  

Nogle af pointerne i forbindelse med en stress-turn-around handler om: 

 • Det er den alvorlige stress, der skal undgås – for det er den alvorlige stress der giver de store omkostninger 
 • Den alvorlige stress kan ikke begrænses, hvis der ikke tales om stress 
 • Der findes flere typer af stress 
 • Det er de kollegaer, der sidder tæt på, der har de bedste muligheder for at opdage stress’en i tide 
 • De typisk to største udfordringer i forbindelse med et stressforløb er dels at erkende og acceptere at man har fået/er ramt af stress og at ’ holde foden tilstrækkeligt fra speederen’ på vej tilbage.