Ydelser

Oplæg på medarbejder/AM-dag: 3-partssamtalen som en del af stresshåndteringsindsatsen 

Der kan holdes oplæg omkring:  

Hvad er mulighederne i forbindelse med en 3-partssamtale? 

  • At psykologen kan facilitere en dialog mellem leder og medarbejder, f.eks. omkring arbejdsmæssige forhold, der har udløst eller medvirket til at medarbejderen er blevet ramt af stress 
  • At lederens synspunkter og input kan medinddrages i samtaleforløbet 
  • Fælles psykoedukation omkring stress 
  • At det bliver lettere for medarbejderen at vende tilbage til jobbet efter en sygemelding 
  • At der i fællesskab kan lægges en plan for tilbagevenden 

Hvor er udfordringerne i forbindelse med en 3-partssamtale? 

  • At psykologen skal foretage positionsskift ifht. medarbejderen 
  • At lederen er usikker på sin position og ledelsesmæssige position i forbindelse med samtalen 
  • At medarbejderen kan opleve at lederen ’blander’ sig i samtaleforløbet 
  • Et dårligt samarbejde mellem leder og medarbejder kan gøre 3-partssamtalen vanskelig 

Hvordan håndteres den fortrolighed, som psykologen har ifht. medarbejderen? 

Hvem tager initiativ til den, hvem arrangerer og hvor afholdes 3-partssamtalen. 

Timetal, afslutningsrapport og evalueringsskemaer i forbindelse med forløb, hvor der afholdes 3-partssamtaler. 

 Indhold og form tilpasses organisationen og lejligheden.