Test

Stress

Foredrag om Stress og trivsel 

’Stress rammer individuelt, men skal løses i fællesskab’ - et inspirerende foredrag om stress, trivsel og arbejdsglæde. Der vil blive fokuseret både på viden om stress og forebyggelse og håndtering af stress. 

Indhold: 

Du kan blandt andet høre om: 

 • Hvad er stress? 

 • Forståelse af stress 

 • Hvorfor rammes så mange i dag af stress?  

 • Typer og grader af stress 

 • Symptomer på stress 

 • ’Behandling’ af stress 

 • Hvor kan man få hjælp i forbindelse med stress? 

 • Hvordan kommer man tilbage efter stress 

 • Hvordan kan du selv, dine kollegaer og din leder bedst forebygge og undgå stress 

 • Hvis ’skyld’ er det hvis man rammes af stress? 

 • Hvad kan vi lære af stress? 

Foredraget kan holdes som et gå-hjem-møde eller i forbindelse med en personale- eller udviklingsdag, hvor dele af eller hele organisationen samles. 

 

 

Stresshåndteringskursus for ledere 

At en medarbejder går delvist eller helt ned med stress sætter store krav til lederen som leder – hvordan tages der ordentlig hånd om den ramte medarbejder og hvordan tages der samtidig hånd om det øvrige medarbejdere, der nu bliver presset mere. Og hvordan sikres det at afdelingens produktion kan opretholdes bedst muligt. Hvis lederen ikke selv var presset i forvejen bliver han/hun det let i den situation.  

Stresshåndteringskurset tager særlig sigte på at gøre ledere bedre i stand til at forbygge og tackle stress – såvel både medarbejdernes og deres egen.  

Der sat fokus på: 

 • Forståelse af stress – årsager, typer 

 • Symptomer på stress og advarselslamperne ifht. en begyndende stress. 

 • Hvordan man som leder bedst kan forebygge stress – såvel organisatorisk som individuelt 

 • Lederens egne erfaringer med stress  

 • Hvordan lederen bedst håndterer en medarbejder der rammes af stress. 

 • Hvordan håndteres situationen med 1 eller flere medarbejdere der er ramt af stress ifht. de øvrige medarbejdere bedst. 

 • Hvordan lederen håndterer sine egne stressmæssige udfordringer, herunder håndteres dilemmaet imellem at passe på ens medarbejdere og sig selv.  

 • Hvordan kommer en medarbejder der har været helt eller delvis sygemeldt med stress bedst tilbage på jobbet. 

Kursekan både arrangeres som et åbnet kursus og som (for større virksomheder) et lukket og virksomhedstilpasset 

 

Stresshåndteringskursus for medarbejdere 

På dette stresshåndteringskursus er der fokus på stress ud fra medarbejderperspektivet. Kurset har til formål at gøre dig som medarbejder bedre til både at forbygge og håndtere stress.  

Der bliver på kurset sat fokus på: 

 • Forståelse af stress – årsager, typer 

 • Symptomer på stress og advarselslamperne ifht. en begyndende stress. 

 • Hvordan du bedst forebygger stress – arbejdsrutiner, opmærksomhedspunkter mv. 

 • Hvordan man bedst kommer ovenpå igen efter stress. 

 • Dine erfaringer med stress  

 • Hvordan du bedst håndtere dit job og samarbejdet med din leder hvis du bliver ramt af stress 

 • Hvordan kommer jeg bedst fuldt tilbage til jobbet efter at have været helt eller delvis sygemeldt 

Kurset kan både arrangeres som et åbnet kursus og som (for større virksomheder) et lukket og virksomhedstilpasset 

 

Oplæg på medarbejder/AM-dag: 3-partssamtalen som en del af stresshåndteringsindsatsen 

Der kan holdes oplæg omkring:  

Hvad er mulighederne i forbindelse med en 3-partssamtale? 

 • At psykologen kan facilitere en dialog mellem leder og medarbejder, f.eks. omkring arbejdsmæssige forhold, der har udløst eller medvirket til at medarbejderen er blevet ramt af stress 

 • At lederens synspunkter og input kan medinddrages i samtaleforløbet 

 • Fælles psykoedukation omkring stress 

 • At det bliver lettere for medarbejderen at vende tilbage til jobbet efter en sygemelding 

 • At der i fællesskab kan lægges en plan for tilbagevenden 

Hvor er udfordringerne i forbindelse med en 3-partssamtale? 

 • At psykologen skal foretage positionsskift ifht. medarbejderen 

 • At lederen er usikker på sin position og ledelsesmæssige position i forbindelse med samtalen 

 • At medarbejderen kan opleve at lederen ’blander’ sig i samtaleforløbet 

 • Et dårligt samarbejde mellem leder og medarbejder kan gøre 3-partssamtalen vanskelig 

Hvordan håndteres den fortrolighed, som psykologen har ifht. medarbejderen? 

Hvem tager initiativ til den, hvem arrangerer og hvor afholdes 3-partssamtalen. 

Timetal, afslutningsrapport og evalueringsskemaer i forbindelse med forløb, hvor der afholdes 3-partssamtaler. 

 Indhold og form tilpasses organisationen og lejligheden. 

Stress-Turn-around 

Dansk Erhvervspsykologi’s tilgang til en organisatorisk indsats i forhold til stress omfatter hele organisationen. 

Indsatsen tilpasses den enkelte organisation og dens specifikke forhold og udfordringer med stress. En typisk indsats kan omfatte:  

 • Et ½-dags kursus for den øverste ledelse 

 • 1 dags kursus for Arbejdsmiljøorganisationen og TR-systemet 

 • ½-dags kursus for alle medarbejdere – kan med fordel tilrettelægges afdelingsvis eller i forbindelse med afdelingsarrangementer. 

 • 2-timers opfølgningsmøde for alle medarbejdere ca. 2 måneder efter.  

 • Det kan også være hensigtsmæssigt at foretage en kortlægning af omfanget af stress (målet ud fra nye stresstilfælde med hel eller delvis sygemelding før og efter stress-indsatsen. 

 • Endelig kan der være behov for kurser/træning af lederne i organisationen i spotte stress hos medarbejderne tilstrækkeligt tidligt  

Nogle af pointerne i forbindelse med en stress-turn-around handler om: 

 • Det er den alvorlige stress, der skal undgås – for det er den alvorlige stress der giver de store omkostninger 

 • Den alvorlige stress kan ikke begrænses, hvis der ikke tales om stress 

 • Der findes flere typer af stress 

 • Det er de kollegaer, der sidder tæt på, der har de bedste muligheder for at opdage stress’en i tide 

 • De typisk to største udfordringer i forbindelse med et stressforløb er dels at erkende og acceptere at man har fået/er ramt af stress og at ’ holde foden tilstrækkeligt fra speederen’ på vej tilbage.