Ydelser

Eksempel på ledersparring

Hvornår har du som leder brug for sparring? Altid. Som leder står du tit I situationer, hvor det ville være hensigtsmæssigt at tale med nogen om beslutninger og udfordringer. Hvis du er heldig, så indgår du i et velfungerende lederteam, hvor I kan bruge hinanden løbende, men de fleste ledere oplever nok, at de tit står alene i situationer, hvor der skal træffes beslutninger. Det er der ikke noget usædvanligt i – det hører faktisk til jobbet, men måske det kunne hjælpe at involvere faglig viden i ledelsesbeslutninger, som man ofte gør det vedrørende forretning, produktion og drift. 

Psykologisk ledersparring kan ikke erstatte en velfungerende ledergruppe eller dialogen mellem leder og chef, men det vil give dig mulighed for at trække på viden indenfor erhvervspsykologi, HR og ledelse.  

Det kan være ganske dagligdags situationer, eller det kan være de større hændelser; herunder har vi beskrevet nogle stykker: 

  • Trivsel / Medarbejdere som ikke trives
  • Helbred og sundhed / Medarbejdere med helbredsmæssige problemer
  • Konflikter der kommer igen eller ikke vil løses 
  • Stress eller belastningssymptomer hos den enkelte eller i grupper 
  • Performance 
  • Ansættelsefastholdelse eller fyrings situationer 
  • Organisationsændringer og – udvikling 
  • Kulturelle udfordringer  

Vigtigst er nok den personlige ledersparring, der hvor du har mulighed for at tale om dig selv og dine egne personlige udfordringer eller blindspots i et fortroligt rum, med en specialist, der stiller sin viden til rådighed for dig.  

Det behøver ikke være de store armbevægelser, men måske blot hjælp til at blive bedre til noget der driller, eller undgå at havne I situationer, der gentager sig selv.  

Ledersparring er ikke et svar på alting, men et tilbud om en struktureret dialog, som er fokuseret på det du har brug for at blive klogere på og finde handlemuligheder.