Ydelser

Kursus/træning for ledere i ’den vanskelige samtale’ med medarbejdere 

De fleste ledere anser det for vigtigt at have en dialog med medarbejdere der på forskellig måde og af forskellige årsager begynder at performe dårligere. Alligevel er det i praksis langt fra altid at dialogen med medarbejderen/medarbejderne bliver taget tilstrækkelig tidligt og/eller de vanskelige emner bliver drøftet ordentligt.  

Der kan være mange gode og mindre gode grunde til dette, men ikke sjældent er en del af årsagen til at disse vanskelige samtaler udskydes og ikke prioriteres at lederen er usikker på, hvordan de skal håndteres, er uvant med at tale om de mere personlige aspekter eller føler det ubehageligt at påpege og drøfte det, som ikke fungerer tilstrækkelig godt. 

Særlig i forhold til stress er disse samtaler vigtige, idet lederen i hverdagen ofte ikke er tilstrækkelig tæt på medarbejderen til at symptomerne på stress opfanges så tidligt at der kan gribes ind før det går galt. Men ved en dialog omkring og hvorfor at medarbejderens leverancer ikke er på det niveau, som det plejer at være, kan en begyndende stress opfanges. 

På kurset sættes der fokus på dynamikkerne i samtalerne, måder at starte og afslutte på, direkte og indirekte måder at kommunikere på, non-verbale kommunikation og reaktioner i samtalerne. Igennem øvelser og træningssamtaler bliver den enkelte leders udfordringer i forhold til samtaler afdækket og bearbejdet. Det kan handle om usikkerhed og manglende kompetencer, men også om personlige erfaringer og tanke- og reaktionsmønstre, som spiller ind - der kan derfor også være behov for individuel sparring og rådgivning. Der gives også forskellige tilgange og teknikker og der trænes forskellige samtale- og samtaletyper.