Ydelser

Lederudvikling

Ledersparring/coaching 

Jobbet som leder har mange udfordringer og prioriteringer. Ledere kan være presset på produktionstal, deadlines, økonomi, eller kan opleve, at der er tilstrækkelig tid til personaleledelse og faglig fordybelse, udvikling mv. 

Måske foregår der noget i organisationen, som det er svært at få hold på, bl.a. fordi man som leder er en del af det. Og måske er som leder usikker på, om det er fornuftigt at drøfte det med den øvrige ledelse og ens lederkollegaer. 

Vejen til og motivationen bag det at blive leder, kan være meget forskellige. Måske var det et ønske om at få mere faglig indflydelse, måske blev der peget på en, da den tidligere leder stoppede. Der findes mange lederuddannelser, men de kommer ofte et stykke inde i lederjobbet. 

Som leder kan man derfor let komme i situationer, der er vanskelige at tackle – både hvad angår planlægning, beslutning og eksekvering men også personligt.

 

Eksempler på kurser vi tilbyder: