Ydelser

Udviklende lederskab (UL) 

Udviklende Lederskab (UL) er en udviklingsproces som under en periode på 3 måneder indeholder fire dages uddannelse, individuel coaching og en lederbedømmelse. 

Lederbedømmelsen er en 360 graders bedømmelse af lederens adfærd 

Udviklende Lederskab er udviklet og kvalitetssikret af institutionen for ”Ledarskap och Management på Försvarshögskolan” i Sverige og har været på det Svenske kommercielle marked siden 2004. 

Udviklende Lederskab hviler på en model, med et bredt videnskabeligt fundament indeholdende organisationsteori, pædagogik, psykologi, psykiatri, socialpsykologi og sociologi. 

Et Udviklende Lederskabs forløb kan anvendes til at tydeliggøre om lederen har den adfærd, som fremmer virksomhedens overlevelse og indtjening bedst. Bedømmelsen afslører også om lederen har destruktiv adfærd, som ellers kan være svær at få øje på, før det er for sent. Forløbet indeholder redskaber og har en struktur, som gør det muligt for lederen at arbejde med en ønsket profil. 

Vi har anvendt den Udviklende Lederskabs model og den Udviklende Lederskabsprofil samt afholdt Udviklende Lederskabskurser på Svensk, Dansk og Engelsk siden 2007 i samarbejde med Ulrik Lorck fra UL3 i Göteborg. 

På alle nationale og internationale kurser har der for den enkelte leder og organisationen været et målbart udbytte.