Ydelser

NEO PI-R 

NEO PI-R er en personligheds- og erhvervspsykologisk test 

Personlighedstest med mange muligheder – Leder- og medarbejderudvikling, rekruttering, teamudvikling m.v. 

Der er ligeledes mulighed for test gennem den opdaterede version NEO PI-3. 

NEO PI-R er en struktureret personlighedstest, der bygger på den internationalt anerkendte Fem-Faktor model (relateret til „the Big Five“) der er baseret på flere årtiers amerikansk og britisk empirisk forskning. 

Testen er teori-uafhængig, men tager udgangspunkt i hypotesen om, at personligheden bedst kan beskrives ud fra iboende personlighedstræk, og at disse træk kan reduceres til 5 overordnede og grundlæggende personlighedsdimensioner. 

Disse 5 personlighedsdimensioner kan give en generel, overordnet beskrivelse af et menneskes personlighed, dvs. et indblik i vedkommendes kognitive, emotionelle, interpersonelle og adfærdsmæssige tilgang til verden. 

NEO PI-R foreligger i to versioner (en kort og en lang), som begge kan anvendes på personer over 17 år. 

Den korte version består af 60 spørgsmål og tager ca. 15-20 minutter at udfylde. Her måles de 5 dimensioner og giver et generelt indtryk af personen. Den lange version indeholder 240 spørgsmål og tager ca. 45-50 minutter at udfylde. Denne version giver et mere nuanceret billede af personen, idet man udover de 5 overordnede dimensioner desuden måler 30 personlighedstræk (kaldet facetter). 

Den lange version giver endvidere mulighed for at kombinere testpersonens svar med 360 graders vurderinger, så man kan sammenholde personens egen vurdering med andres. 

Dansk Erhvervspsykologi A/S har psykologer, som er certificerede og trænede i brugen af NEO PI-R. De hjælper dig med at få bedst muligt udbytte af testresultatet i forhold til forståelse af og daglig håndtering af dine livs-og arbejdsvilkår. 

Såvel ledere som medarbejdere kan drage nytte af denne test, der typisk vil indgå i coaching, leder- eller medarbejderudviklingsforløb.