Ydelser

MBTI 

Myers-Briggs Type Indikator (MBTI®) er en personlighedstest som har bidraget til at mange tusinde mennesker verden over har fået øget indsigt og forståelse for både deres egen og andre menneskers adfærd. 

MBTI® testen kan være et nyttigt redskab i forskellige udviklingsprocesser, både i forhold til individuel udvikling som medarbejderudvikling og lederudvikling, men også i forhold til gruppeudvikling. 

MBTI testen giver en forståelse for hvorfor vi som mennesker reagerer forskelligt i almindelige arbejdssituationer og under pres. 

Dansk Erhvervspsykologi A/S har psykologer, som er certificerede og trænede i brugen af MBTI. De hjælper dig med at få bedst muligt udbytte af testresultatet i forhold til forståelse af og daglig håndtering af dine livs-og arbejdsvilkår. 

Såvel ledere som medarbejdere kan drage nytte af denne test, der typisk vil indgå i coaching, leder- eller medarbejderudviklingsforløb.