Ydelser

Hogan  

Hogan Assessment består af tre testprofiler, der kan tages hver for sig eller sammen. 

HOGAN Personality Inventory (HPI) til vurdering af personlighed og forudsigelse af arbejdspræstation, herunder hvordan man håndterer stress, omgås andre, griber sine arbejdsopgaver an og løser problemer. 

Testen er eksternt valideret, dvs. testpersonen får resultatet af andres vurdering af omdømme og adfærd via omkring 200 spørgsmål. Testen er valideret efter mere end 200 jobtyper og efter danske normer. 

Konsulenten giver feedback ud fra en rapport, der beskrives ud fra 7 skalaer, fx afbalanceret, omgængelig, pålidelig og videnssøgende samt 6 erhvervsskalaer. 

Leadership Forecast Values (VMPI) beskriver dine kerneværdier og mål, og hvordan de kan påvirke din karriere. Værdier er en vigtig del af din identitet. De fortæller noget om, hvem du er, hvad du står for samt de miljøer, hvori du vil trives. 

Konsulenten giver feedback ud fra en rapport, der beskrives ud fra 10 værdiskalaer; hver skala indeholder fem subskalaer, der afdækker Livsstil, Overbevisninger, Jobmæssige Præferencer, Antipati og Foretrukne Samarbejdspartnere. 

HOGAN development survey (Hds) er en personlighedsbaseret vurdering af derailment potentiale, identificere potentiale for “derailment” hos testpersonen samt at skabe strategisk bevidsthed herom, så strategier til at undgå “derailment” kan udvikles.

Testpersonen får viden om, via ekstern validering gennem svar på 168 spørgsmål, hvordan vedkommende reagerer under pres og dermed hvilken negativ adfærd, der fremkommer.

Konsulenten giver feedback ud fra en rapport, der beskrives ud fra 11 primære skalaer, fx graden af skepsis, reserveret, dramatisk og uforpligtet. Designet til brug ved rekruttering, karriererelaterede beslutninger såsom omplacering, forfremmelse, karriererådgivning, coaching og teamudvikling. 

I virksomheden har vi certificerede erhvervspsykologer, der kan teste og give feedback.