Ydelser

DISC 

DISC er en personanalyse der bygger på William Moulton Marstons teorier fra 1928 om menneskers adfærd i organisationer. DISC personanalyse viser en persons adfærd i forskellige kontekster og er derved velegnet til rekruttering såvel som medarbejderudvikling. 

Analysen giver en praktisk orienteret handlingsplan for udvikling af personer og grupper. Der findes mange DISC personanalyser som bygger på William Moulton Marstons teorier, eksempelvis Thomas DISC, Ensize DISC, Extended DISC og DISC personprofil fra Discover. 

På trods af at alle personanalyserne bygger på Marstons teorier kan kvaliteten være forskellig, hvorfor det er vigtigt at udvælge sin DISC personanalyse med omhu. 

Dansk Erhvervspsykologi A/S har psykologer, som er certificerede og trænede i brugen af DISC. De hjælper dig med at få bedst muligt udbytte af testresultatet i forhold til forståelse af og daglig håndtering af dine livs-og arbejdsvilkår. 

Såvel ledere som medarbejdere kan drage nytte af denne test, der typisk vil indgå i ledercoaching eller medarbejderudviklingsforløb. Testen er velegnet til at udarbejdelse af gruppeprofiler, fx i team.