Test

Erhvervspsykologiske test

Dansk Erhvervspsykologi anvender og tilbyder et bredt og kvalificeret udbud af test og profilværktøjer.  

Vi anvender dem i forbindelse med 

  • Rekruttering 

  • Ledercoaching og -sparring 

  • Lederudviklingsforløb 

  • Medarbejderudviklingsforløb 

  • Teambuilding- og udvikling 

  • Konflikthåndtering 

  • Stressudredning 

 

Vi anvender og tilbyder: 

MBTI 

Myers-Briggs Type Indikator (MBTI®) er en personlighedstest som har bidraget til at mange tusinde mennesker verden over har fået øget indsigt og forståelse for både deres egen og andre menneskers adfærd. 

MBTI® testen kan være et nyttigt redskab i forskellige udviklingsprocesser, både i forhold til individuel udvikling som medarbejderudvikling og lederudvikling, men også i forhold til gruppeudvikling. 

MBTI testen giver en forståelse for hvorfor vi som mennesker reagerer forskelligt i almindelige arbejdssituationer og under pres. 

Dansk Erhvervspsykologi A/S har psykologer, som er certificerede og trænede i brugen af MBTI. De hjælper dig med at få bedst muligt udbytte af testresultatet i forhold til forståelse af og daglig håndtering af dine livs-og arbejdsvilkår. 

Såvel ledere som medarbejdere kan drage nytte af denne test, der typisk vil indgå i coaching, leder- eller medarbejderudviklingsforløb. 

 

Hogan  

Hogan Assessment består af tre testprofiler, der kan tages hver for sig eller sammen. 

HOGAN Personality Inventory (HPI) til vurdering af personlighed og forudsigelse af arbejdspræstation, herunder hvordan man håndterer stress, omgås andre, griber sine arbejdsopgaver an og løser problemer. 

Testen er eksternt valideret, dvs. testpersonen får resultatet af andres vurdering af omdømme og adfærd via omkring 200 spørgsmål. Testen er valideret efter mere end 200 jobtyper og efter danske normer. 

Konsulenten giver feedback ud fra en rapport, der beskrives ud fra 7 skalaer, fx afbalanceret, omgængelig, pålidelig og videnssøgende samt 6 erhvervsskalaer. 

Leadership Forecast Values (VMPI) beskriver dine kerneværdier og mål, og hvordan de kan påvirke din karriere. Værdier er en vigtig del af din identitet. De fortæller noget om, hvem du er, hvad du står for samt de miljøer, hvori du vil trives. 

Konsulenten giver feedback ud fra en rapport, der beskrives ud fra 10 værdiskalaer; hver skala indeholder fem subskalaer, der afdækker Livsstil, Overbevisninger, Jobmæssige Præferencer, Antipati og Foretrukne Samarbejdspartnere. 

HOGAN development survey (Hds) er en personlighedsbaseret vurdering af derailment potentiale, identificere potentiale for “derailment” hos testpersonen samt at skabe strategisk bevidsthed herom, så strategier til at undgå “derailment” kan udvikles.

Testpersonen får viden om, via ekstern validering gennem svar på 168 spørgsmål, hvordan vedkommende reagerer under pres og dermed hvilken negativ adfærd, der fremkommer.

Konsulenten giver feedback ud fra en rapport, der beskrives ud fra 11 primære skalaer, fx graden af skepsis, reserveret, dramatisk og uforpligtet. Designet til brug ved rekruttering, karriererelaterede beslutninger såsom omplacering, forfremmelse, karriererådgivning, coaching og teamudvikling. 

I virksomheden har vi certificerede erhvervspsykologer, der kan teste og give feedback. 

 

Udviklende lederskab (UL) 

Udviklende Lederskab (UL) er en udviklingsproces som under en periode på 3 måneder indeholder fire dages uddannelse, individuel coaching og en lederbedømmelse. 

Lederbedømmelsen er en 360 graders bedømmelse af lederens adfærd 

Udviklende Lederskab er udviklet og kvalitetssikret af institutionen for ”Ledarskap och Management på Försvarshögskolan” i Sverige og har været på det Svenske kommercielle marked siden 2004. 

Udviklende Lederskab hviler på en model, med et bredt videnskabeligt fundament indeholdende organisationsteori, pædagogik, psykologi, psykiatri, socialpsykologi og sociologi. 

Et Udviklende Lederskabs forløb kan anvendes til at tydeliggøre om lederen har den adfærd, som fremmer virksomhedens overlevelse og indtjening bedst. Bedømmelsen afslører også om lederen har destruktiv adfærd, som ellers kan være svær at få øje på, før det er for sent. Forløbet indeholder redskaber og har en struktur, som gør det muligt for lederen at arbejde med en ønsket profil. 

Vi har anvendt den Udviklende Lederskabs model og den Udviklende Lederskabsprofil samt afholdt Udviklende Lederskabskurser på Svensk, Dansk og Engelsk siden 2007 i samarbejde med Ulrik Lorck fra UL3 i Göteborg. 

På alle nationale og internationale kurser har der for den enkelte leder og organisationen været et målbart udbytte. 

 

Stress-Profilen 

Dansk Erhvervspsykologi A/S tilbyder i samarbejde med JAJ Reseller den unikke stress profil test: Stress Profilen. 

Stress Profilen er det eneste analytiske værktøj af sin art, der afspejler individuel stressrelateret adfærd i kombination med stressorer. 

Stress Profilen er designet, så den giver en præcis analyse af profiltagerens livs- og arbejdssituation. Analysen skaber afsæt for en målrettet og produktiv håndtering af den enkeltes stress. 

Dansk Erhvervspsykologi A/S har psykologer, som er certificerede og trænede i brugen af Stress Profilen. De hjælper dig med at få bedst muligt udbytte af testresultatet i forhold til forståelse af og daglig håndtering af dine livs-og arbejdsvilkår. 

  

NEO PI-R 

NEO PI-R er en personligheds- og erhvervspsykologisk test 

Personlighedstest med mange muligheder – Leder- og medarbejderudvikling, rekruttering, teamudvikling m.v. 

Der er ligeledes mulighed for test gennem den opdaterede version NEO PI-3. 

NEO PI-R er en struktureret personlighedstest, der bygger på den internationalt anerkendte Fem-Faktor model (relateret til „the Big Five“) der er baseret på flere årtiers amerikansk og britisk empirisk forskning. 

Testen er teori-uafhængig, men tager udgangspunkt i hypotesen om, at personligheden bedst kan beskrives ud fra iboende personlighedstræk, og at disse træk kan reduceres til 5 overordnede og grundlæggende personlighedsdimensioner. 

Disse 5 personlighedsdimensioner kan give en generel, overordnet beskrivelse af et menneskes personlighed, dvs. et indblik i vedkommendes kognitive, emotionelle, interpersonelle og adfærdsmæssige tilgang til verden. 

NEO PI-R foreligger i to versioner (en kort og en lang), som begge kan anvendes på personer over 17 år. 

Den korte version består af 60 spørgsmål og tager ca. 15-20 minutter at udfylde. Her måles de 5 dimensioner og giver et generelt indtryk af personen. Den lange version indeholder 240 spørgsmål og tager ca. 45-50 minutter at udfylde. Denne version giver et mere nuanceret billede af personen, idet man udover de 5 overordnede dimensioner desuden måler 30 personlighedstræk (kaldet facetter). 

Den lange version giver endvidere mulighed for at kombinere testpersonens svar med 360 graders vurderinger, så man kan sammenholde personens egen vurdering med andres. 

Dansk Erhvervspsykologi A/S har psykologer, som er certificerede og trænede i brugen af NEO PI-R. De hjælper dig med at få bedst muligt udbytte af testresultatet i forhold til forståelse af og daglig håndtering af dine livs-og arbejdsvilkår. 

Såvel ledere som medarbejdere kan drage nytte af denne test, der typisk vil indgå i coaching, leder- eller medarbejderudviklingsforløb. 

 

DISC 

DISC er en personanalyse der bygger på William Moulton Marstons teorier fra 1928 om menneskers adfærd i organisationer. DISC personanalyse viser en persons adfærd i forskellige kontekster og er derved velegnet til rekruttering såvel som medarbejderudvikling. 

Analysen giver en praktisk orienteret handlingsplan for udvikling af personer og grupper. Der findes mange DISC personanalyser som bygger på William Moulton Marstons teorier, eksempelvis Thomas DISC, Ensize DISC, Extended DISC og DISC personprofil fra Discover. 

På trods af at alle personanalyserne bygger på Marstons teorier kan kvaliteten være forskellig, hvorfor det er vigtigt at udvælge sin DISC personanalyse med omhu. 

Dansk Erhvervspsykologi A/S har psykologer, som er certificerede og trænede i brugen af DISC. De hjælper dig med at få bedst muligt udbytte af testresultatet i forhold til forståelse af og daglig håndtering af dine livs-og arbejdsvilkår. 

Såvel ledere som medarbejdere kan drage nytte af denne test, der typisk vil indgå i ledercoaching eller medarbejderudviklingsforløb. Testen er velegnet til at udarbejdelse af gruppeprofiler, fx i team.