Ydelser

Ydelser

Lederudvikling

Som leder kan man let komme i situationer, der er vanskelige at tackle.

Konflikthåndtering

Fra tid til anden opstår der konflikter imellem medarbejdere i en organisation. 

Samarbejde

Der kan være mange grunde til at et samarbejde imellem leder og en eller flere medarbejdere ikke fungerer ordentligt.

Supervision

Supervision giver fagprofessionelle relationsarbejdere mulighed for at blive klogere på deres faglige praksis, samt hjælp til at være i og håndtere de til tider vanskelige relationer.

Stress

Vi rådgiver og uddanner, så I kan forebygge stress og udvikle trivsel.

Psykisk arbejdsmiljø

I samarbejde med ledelsen, HR og AM-organisationen udreder, planlægger og gennemføres forandringsprocesser.

Undersøgelser og udredninger

Der opstår fra tid til anden situationer i en organisation, hvor der er brug for en ekstern og uvildig undersøgelse og udredning omkring, hvad der foregår og er foregået i en organisation.

Erhvervspsykologiske test

Vi anvender og tilbyder et bredt og kvalificeret udbud af test og profilværktøjer.

Professionel identitet

Foredrag om forebyggende tiltag om Professionel Identitet.