Organisation

Supervisionsforløb

Eksempel på supervisionsforløb på kommunal arbejdsplads

Aftalen vedrører supervision for ledere og medarbejdere i afdelingen. Supervisionen foregår i 4 grupper hver for sig og uafhængigt af hinanden, 1 ledelsesgruppe samt 3 personalegrupper. Ledelsesrepræsentant kan efter aftale med personalet hentes ind til personalesupervision. 

Aftalen indebærer, at gruppen fra gang til gang forbereder temaer samt, hvis det er muligt, har arbejdstemaer (hjemmeopgaver), hvor de øver sig/implementerer, hvad de lærer og/eller bliver opmærksomme på. 

Formålet med supervisionen er:

  • At den enkelte medarbejder bliver klogere på sin arbejdsfunktion, professionelle rolle samt på håndtering af virkninger arbejdet med borgerne medfører.
  • At den enkelte gruppe af medarbejdere, der sammen løser opgaver, bliver klogere på deres samarbejdsmåder (kultur) samt på deres arbejdsmetoder (værktøjer).
  • At organisationen bliver klogere på, hvad der skal til for hele tiden at optimere sammenhængen mellem det man gerne vil (værdier og visioner) og den praksis, der faktisk foregår. 

Der vil blive anvendt forskellige arbejdsmetoder under supervisionen afhængig af supervisionstema, den enkelte medarbejder samt gruppedynamik. Det tilstræbes på hver supervision at søge læring på såvel individ, gruppe som organisationsniveau.

Derudover vil supervisionen i sin form tilstræbe at understøtte det teoretiske grundlag, som afdelingen arbejder på grundlag af. 

Supervisionen er fastsat til 6 gange med en ledergruppe og 3 personalegrupper pr. gang/dag.