Organisation

Stress-Turn-Around

En af Dansk Erhvervspsykologi A/S's tilgange til en organisatorisk indsats i forhold til stress omfatter hele organisationen.

Indsatsen tilpasses den enkelte organisation og dens specifikke forhold og udfordringer med stress. En typisk indsats kan omfatte:

  • Et ½-dags kursus for den øverste ledelse.
  • 1 dags kursus for Arbejdsmiljøorganisationen og TR-systemet.
  • ½-dags kursus for alle medarbejdere – kan med fordel tilrettelægges afdelingsvis eller i forbindelse med afdelingsarrangementer.
  • 2-timers opfølgningsmøde for alle medarbejdere ca. 2 måneder efter.
  • Det kan også være hensigtsmæssigt at foretage en kortlægning af omfanget af stress (målet ud fra nye stresstilfælde med hel eller delvis sygemelding før og efter stress-indsatsen).
  • Endelig kan der være behov for kurser/træning af lederne i organisationen i spotte stress hos medarbejderne tilstrækkeligt tidligt.

Nogle af pointerne i forbindelse med en stress-turn-around handler om:

  • Det er den alvorlige stress, der skal undgås – for det er den alvorlige stress der giver de store omkostninger.
  • Den alvorlige stress kan ikke begrænses, hvis der ikke tales om stress.
  • Der findes flere typer af stress.
  • Det er de kollegaer, der sidder tæt på, der har de bedste muligheder for at opdage stress’en i tide.

Typisk er de to største udfordringer i forbindelse med et stressforløb dels at få den ansatte til at erkende og acceptere, at vedkommende har fået/er ramt af stress og dels at få den ansatte til at ’ holde foden tilstrækkeligt fra speederen’ på vej tilbage.