Organisation

Trivsel eller Stress?

Stress er ofte en dårlig business-case – og ofte uden, at organisationen er klar over det.

Udover de direkte og synlige omkostninger i forbindelse med sygefravær og arbejde, der ikke bliver udført evt. ansættelse af en vikar, så er der også store omkostninger i forbindelse med nedsat produktivitet forud for en evt. sygemelding, reorganisering af arbejdet og ikke sjældent et jobskifte et stykke tid efter, at den stressramte er vendt tilbage til jobbet. Blot sidste del anslås til at koste ½ til 1 år løn – afhængig af jobniveauet.

Et af NFA’s (Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø) hovedmeldinger ifht. stress er og har i mange år været ’Stress rammer individuelt, men skal løses i fællesskab’. Dette til trods ses og håndteres stress ofte som et individuelt problem. Når en medarbejder går ned med stress sættes der som oftest ind med god hjælp og støtte, bl.a. i form af tilbud om at psykologsamtaler/forløb hos stresscoach og tilbud om at tage ’den nødvendige tid’, mens det typiske halter omkring de forebyggende tiltag og forandringer/tilpasning af organisationen som stress-tilfældet synliggør vil være hensigtsmæssig.

Erfaringerne viser også, at hvis stress-udfordringen for alvor skal håndteres, så skal der laves en samlet indsats på alle niveauer i organisationen. Det er ikke nok med foredrag og kurser for medarbejderne eller ledere. Læs om Stress Turn-around.