Organisation

SAM-arbejde

Organisationskulturkoncept der skaber engagement, trivsel, kvalitet og produktivitet gennem etablering af en feedback- og forbedringskultur.

SAM-arbejde handler om at forbedre organisationens måde at være organisation på:

  • samarbejdet i organisationen
  • hvordan opgaverne løses
  • kvaliteten af arbejdet
  • trivslen og arbejdsglæden
  • produktiviteten
  • færre sygedage
  • lavere personaleomsætning

gennem at etablere en feedback-, anerkendelses- og forbedrings-kultur. Der bliver arbejdet både med adfærd, relationer, kommunikation (det relationsmæssige) beslutninger, strategier, procedurer, systemer (det faglige/forretningsmæssige).

Forandringen fremkommer ved, at der i en periode i organisationen (eller en del af organisationen) systematisk bliver sat ord på det positive og det uhensigtsmæssige/negative. Når der gennem anerkendelse og ros sættes ord på det positive, stiger motivationen, man ‘vokser’ og den gode adfærd og de gode præstationer forstærkes. Hvis der ikke sættes ord på det negative og uhensigtsmæssige bliver det ikke muligt at ændre det.

Det positive er ikke så svært og derfor startes med det. Forslag til forbedringer af procedurer mv. er erfaringsmæssigt heller ikke så vanskelige. Det er afgørende, hvordan de negative meldinger håndteres og styres på en god måde, så meldinger kan bruges konstruktivt.

Projektet starter med at ledelse, ledere, HR, Arbejdsmiljøorganisationen, og tillidsrepræsentanter bliver introduceret til projektet, tankegangen i det, systemet det skal håndteres i og ikke mindst, hvad deres rolle er i forbindelse med projektet.

Derefter laves et kick-off-arrangement for hele organisationen og herefter kører projektet i 2-3 måneder – stort set af sig selv.  Den eksterne konsulent følger med og sikrer, at det forgår på en ordentlig og konstruktiv måde. Ledelsen og lederne har ikke adgang til indholdet af meldinger, men kan orienteres om deres medarbejderes deltagelse i projektet. På denne måde sikres, at alle deltager aktivt i projektet.

Der kan også være tale om, at lederne har brug for undervisning og træning i, hvordan de håndterer samtaler med medarbejderne og at få kritiske meldinger fra medarbejderne.

Efter den aftalte periode evalueres projektet og der besluttes om det skal fortsætte helt eller delvist.