Organisation

Samarbejde

Alle kender forskellen på godt og dårligt samarbejde – og forskellen har meget store betydning for produktivitet, kvalitet og arbejdsglæde.

En af de hyppigste årsager til dårligt samarbejde er forskelle i personlighedstyper, værdier og tilgange til opgaveløsningen. Meget forskning peger på at diversitet i organisationer giver bedre løsninger, men det kan også let give spændinger og udfordringer.  Mennesker er meget forskellige, de fleste mennesker går som udgangspunkt ud fra, at andre tænker og handler ligesom dem selv. Når ledere og andre, der ansætter, ikke har tilstrækkelig viden og erfaring til at kende og identificere disse forskelle og vurdere om og hvordan forskelle kan bidrage positivt – er der risiko for at samarbejdet kan blive vanskeligt og belastende. Her er test en god mulighed for at afdække forskelle i personlighedstyper, værdier og tilgang til opgaverne – både i forbindelse med rekruttering og når der er brug for at forbedre et eksisterende samarbejde - se under Test (psykologiske test)

En anden årsag til dårligt samarbejde kan være organisatorisk: At der ikke findes eller er udstukket tilstrækkelige klare mål, metoder og rammer for opgaveløsningen. 

En tredje årsag kan være, at der i organisationen ikke er tilstrækkelige muligheder for at sætte ord på de tanker og følelser, som man har i forhold til beslutninger, relationer i organisationen mv. Langt fra altid er det konstruktivt og befordrende for samarbejde og relationer at udtrykke sin tanker og følelser. Omvendt er der risiko for at frustrationer opbygges og motivation, energi og engagement nedsættes, hvis tanker og følelser holdes tilbage. Det gælder således om at finde måder, hvorpå både de positive og negative følelser kan udtrykkes på en konstruktiv måde. Dette sker i/illustreres i samarbejdskonceptet SAM-arbejde.