Organisation

Stresshåndtering - ledere

Når en medarbejder går delvist eller helt ned med stress sætter det store krav til lederen som leder – hvordan tages der ordentlig hånd om den ramte medarbejder og hvordan tages der samtidig hånd om det øvrige medarbejdere, der nu bliver presset mere. Og hvordan sikres det, at afdelingens produktion kan opretholdes bedst muligt. Hvis lederen ikke selv var presset i forvejen bliver han/hun det let i den situation.

Stresshåndteringskurset tager særlig sigte på at gøre ledere bedre i stand til at forbygge og tackle stress – såvel både medarbejdernes og deres egen.

Der bliver sat fokus på:

  • Forståelse af stress – årsager, typer
  • Symptomer på stress og advarselslamper iht. en begyndende stress.
  • Hvordan man som leder bedst, kan forebygge stress – såvel organisatorisk som individuelt.
  • Lederens egne erfaringer med stress.
  • Hvordan lederen bedst håndterer en medarbejder der rammes af stress.
  • Hvordan håndteres situationen med 1 eller flere medarbejdere, der er ramt af stress, iht. de øvrige medarbejdere bedst.
  • Hvordan lederen håndterer sine egne stressmæssige udfordringer, herunder håndteres dilemmaet imellem at passe på ens medarbejdere og sig selv.
  • Hvordan kommer en medarbejder, der har været helt eller delvis sygemeldt med stress, bedst tilbage på jobbet.

 

Målgruppe: Ledere med personaleledelse i både offentlige og private organisationer.

Form: Oplæg, diskussion og (i mindre grad) gruppearbejde.

Deltagerantal: Max 15.

Varighed: 1 dag samt et 2-timers opfølgningsmøde.

Kurserne arrangeres både som åbne kurser og som (for større virksomheder) lukkede og virksomhedstilpassede.