Organisation

Konfliktløsning

Vi har arbejdet med løsning af forskellige typer af konflikter i organisationer siden 1994.

Det kan være i en bestyrelse, ml. bestyrelse og direktion, i en direktion, i ledergruppen, ml. 2 ledere, ml. ledere og medarbejdere, mellem medarbejdere, mellem organisationen og kunderne, eller mellem enkelte medarbejdere og personer i en organisation, hvor de fx er ude som konsulenter.

Læs mere her.