Organisation

Konfliktløsning

Vi har arbejdet med løsning af forskellige typer af konflikter i organisationer siden 1994.

Det kan være i en bestyrelse, ml. bestyrelse og direktion, i en direktion, i ledergruppen, ml. 2 ledere, ml. ledere og medarbejdere, mellem medarbejdere, mellem organisationen og kunderne, eller mellem enkelte medarbejdere og personer i en organisation, hvor de fx er ude som konsulenter.

 

Eksempel på konflikt- og konflikthåndteringsprogram

09.00 Kaffe og Velkomst

09.45 Dagens tema: Konflikter og Konflikthåndtering.

Vi sætter fokus på dig og din rolle i konflikten og i konfliktløsningen – både i teori og i en række praktiske løsninger.
Analyse af egen konflikt – vilje-modvilje

12.30 Frokost

13.15 Emnet fortsat

Samarbejde omkring fremstilling og løsning af konflikter

Pause, frisk luft og og udendørs øvelse

18.00 Middag

19.00 Individuel konflikttest, arbejde i gruppe og på plenum.

20.30 Slut

Formål:

 • Lære at aflæse konflikt risiko i forskellige situationer
 • Forstå bevæg grunde for konflikter
 • Kunne analysere konfliktniveau og tage stilling til om det er muligt at gribe ind i konflikten
 • Træne at håndtere en konflikt – lære at gribe ind i en konflikt
 • Lære at forebygge konflikter
 • Kende egen konfliktprofil

Form og indhold:

 • Formidling af viden
 • Analyse af egen konflikt
 • Modeller til forståelse af og arbejde med konflikter
 • Arbejde med fremstilling af forskellige typer af konflikter
 • Træning i indgriben og nedtrapning af konflikter
 • Dialog og forståelse
 • Test