Organisation

Stresshåndtering og Trivsel

Eksempel: 'På vej hjem-møde': Trivsel og arbejdsglæde

En inspirerende eftermiddag om stress - viden, forebyggelse og håndtering.

Danske Erhvervspsykologer holder oplæg, der giver dig viden og virkningsfulde teknikker til at forebygge og håndtere stress, og hjælpe dig til at have større glæde og overskud i hverdagen.

Du kan blandt andet høre om:

Hvad er stress?

Stress- ikke en sygdom, men følgevirkningerne af belastninger på arbejde og/eller i privatlivet.

Trivsel – travlhed – belastning – mistrivsel – sygemelding.

Hvordan undgår du glidebanen?

Hvad belaster dig når du går på arbejde?

Generel viden om stressorer i arbejdslivet.

 Hvad er kendetegnene af belastninger på arbejdet?

Generel viden om de tegn, du, dine kolleger og ledelsen skal holde øje med.

 Hvad kan der gøres?

Hvordan undgår du, at du eller en af dine kolleger bliver ramt af stress?

Undgå at udfordringer og belastninger bliver til sygdom.

Hvordan skabes konstruktiv dialog og forebyggelseskultur?

Hvilken hjælp er der at hente, og hvad gavner den?