Organisation

Organisationen

Når store og komplekse opgaver, der skal løses af mange mennesker i fællesskab, kræves en organisering af arbejdet. 

Med organisation tænker vi på det system af roller, funktioner, strukturer og opgaver - knyttet sammen af kommunikationsveje – der er etableret for, at ledelse og ansatte sammen når det fælles mål. Organisationen er mere end summen af medarbejdere og ledelse. Det handler om vi og os - mere end dig og dit.

Effektive organisationer har en høj grad af bevidst, stabilt og målrettet samarbejde mellem menneskene i organisationen.

Når Dansk Erhvervspsykologi A/S bliver bedt om at løse en opgave, er det, fordi organisationen har vurderet, at den psykologiske vinkel skal inddrages i opgaveløsningen.

Vi arbejder både på individ, gruppe, ledelses- og organisationsniveau. På baggrund af vores viden og erfaring om psykologi og organisationer kan vi på de forskellige niveauer identificere og udrede dynamikker, muligheder og udfordringer. Og skabe indsigter, læring og udvikling omkring strukturer, processer, kultur, kommunikation og samarbejde.

Vi kan tydeliggøre og arbejde med roller, relationer, motivation eller mangel på samme. Og med ordentlige livtag udvikle de mennesker, der indgår i organisationen.

Vi kan indgå i udarbejdelse af mål, missioner og visioner samt bidrage med løsninger af strategiske og konkrete udfordringer.