Medarbejdere

Individuel supervision

Supervision giver fagprofessionelle relationsarbejdere mulighed for at blive klogere på deres faglige praksis samt hjælp til at være i og håndtere de til tider vanskelige relationer.

Relationsarbejde er til stadighed under forandring, på alle områder. De mennesker, man arbejder med samt deres vilkår forandrer sig. Organisationerne, love og regler under forandring. Og den fagprofessionelles væsentligste ressource i arbejdet, den professionelle selv – forandrer sig også.  

Formål: At tilbyde et rum, hvor der er mulighed for fordybelse, for at tænke, reflektere og reagere, så der kan findes ny energi, nye muligheder, nye perspektiver og ny støtte til løsningen af kerne/arbejdsopgaverne.  

Der kan både være tale om sags- og personlig supervision.

Udbytte:  
Styrkelse af: 

  • Faglig viden, bevidsthed og handlekompetence  
  • Fagpersonlig robusthed

Metode:  Metoderne der bringes i anvendelse tilpasses supervisanden og udfordringer, der arbejdes med. 

Målgruppe: Fagprofessionelle relationsarbejdere i både offentlige og private organisationer. 

Varighed: Der er mulighed for en enkelt time, flere timer og aftale om længere forløb.