Medarbejdere

Gruppesupervision

Supervision giver fagprofessionelle relationsarbejdere mulighed for at blive klogere på deres faglige praksis samt hjælp til at være i og håndtere de til tider vanskelige relationer.

Relationsarbejde er til stadighed under forandring, på alle områder. De mennesker, man arbejder med samt deres vilkår forandrer sig. Organisationerne, love og regler under forandring. Og den fagprofessionelles væsentligste ressource i arbejdet, den professionelle selv – forandrer sig også.

Gruppesupervisionen kan tilbydes/gennemføres såvel i forhold til en gruppe medarbejderne på en organisation eller som en gruppe af medarbejdere fra forskellige organisationer, der arbejder med den samme type problemstillinger og klienter.

Formål:

  • At tilbyde et rum, hvor der er mulighed for fordybelse, for at tænke, reflektere og reagere, så der kan findes ny energi, nye muligheder, nye perspektiver og ny støtte til løsningen af kerne/arbejdsopgaverne.
  • At styrke det faglige, fagprofessionelle og kollegiale samarbejde samt fremme den enkeltes og gruppens trivsel.  

Der kan både være tale om sags- og personlig supervision.

Metode: Metoderne der bringes i anvendelse tilpasses individet og gruppen samt de udfordringer, der arbejdes med.

Udbytte: 
Styrkelse af  

  • Faglig viden, bevidsthed og handlekompetence  
  • Fagpersonlig robusthed
  • Kollegial afstemning og støtte

Målgruppe: Fagprofessionelle relationsarbejdere i både offentlige og private organisationer. 

Varighed: Der er mulighed for en enkelt time, flere timer og aftale om længere forløb.