Medarbejdere

Supervision

Ikke mindst indenfor behandlings- og plejesektoren udføres en del af arbejdet som relations arbejde – den relation man indgår i,  med de borgere, som man arbejder med, har afgørende betydning for resultatet af ens arbejde. Dette kan dels indebære høje følelsesmæssige krav og belastninger, dels er der risiko for, at relationen kommer til at påvirke ens professionelle vurderinger og måder at handle og reagere på.

Både med henblik på at undgå for store følelsesmæssige belastninger og for at forebygge at arbejdet bliver håndteret uprofessionelt er det ofte hensigtsmæssigt eller direkte nødvendigt med regelmæssig supervision.

Der kan både være tale om supervision af en medarbejdergruppe (gruppesupervision) og supervision af enkelte medarbejdere (individuel supervision).