Medarbejdere

Stresshåndtering

De største udfordringer i forbindelse med stress er typisk

  1. at erkende at man er ramt af stress og
  2. og ikke at presse sig selv for meget på vej tilbage til jobbet igen.

Mange ønsker ikke at erkende, at de er ramt af stress. En grund kan være, at de opfatter det som et nederlag eller tegn på svaghed. En anden grund kan være, at de ikke kan overskue konsekvenserne af at erkende, at de er ramt af stress og derfor må lave nogle forandringer, og måske endda blive helt eller delvis sygemeldt i en periode.

Når man er ved at genoptage arbejdet, har man typisk meget brug for vise både leder, kollegaer og ikke mindst sig selv, at man er ’på banen igen’. Derfor er der risiko for, at man presser sig selv tilbage for hurtigt – med det resultat, at der går længere tid inden man er tilbage.

Hvad der præcis skal til, for at få ’stress-kurven’ til at vende, er forskelligt. For nogle er det tid og ro - at kunne koble fra eller tage fri/være sygemeldt i en kortere eller længere periode. For andre er det nogle arbejdsforhold, der skal ændres. Og for andre er der behov for at se på, om der er nogle tanke- og adfærdsmønstre, der bidrager til at skabe stressen.

Mange af vores kunder har aftaler med os omkring, at medarbejderne kan få psykologsamtaler (betalt af virksomheden), hvis de af forskellige årsager ikke trives på jobbet, f.eks. bliver ramt af stress. Se under Dansk Krisekorps - Psykologsamtaler

Det kan være en stor hjælp for medarbejdere at deltage i et af Dansk Erhvervspsykologi’s stresshåndteringskurser. 

Der bliver på kurset sat fokus på:

  • Forståelse af stress – årsager, typer.
  • Symptomer på stress og advarselslamperne i forhold til en begyndende stress.
  • Hvordan du bedst forebygger stress – arbejdsrutiner, opmærksomhedspunkter mv.
  • Hvordan man bedst kommer ovenpå igen efter stress.
  • Dine erfaringer med stress.
  • Hvordan du bedst håndtere dit job og samarbejdet med din leder hvis du bliver ramt af stress.
  • Hvordan kommer jeg bedst fuldt tilbage til jobbet efter at have været helt eller delvis sygemeldt.