Medarbejdere

Konflikthåndtering

Fra tid til anden opstår der konflikter imellem medarbejdere i en organisation. Typisk er der tale om medarbejdere på samme niveau i organisationen, der arbejder relativt tæt sammen.

Konflikterne kan handle om fordeling af rettigheder og goder, om faglige tilgange eller om værdier og etik. Ikke sjældent handler det om noget personligt – at kollegaens væremåde, adfærd og tilgang til opgaveløsningen og samarbejdet er anderledes end ens egen eller blot opleves som irriterende. Hvis der ikke gøres noget, vil en konflikt ofte gradvist eskalere - samarbejdet vil blive dårligere og dårligere og vil efterhånden påvirke de øvrige medarbejdere.

Konfliktmægling er en mulighed. Her er det primære fokus på en løsning – hvad kan der aftales omkring udførelse af opgaver, hvem der bestemmer mv. Der arbejdes typisk ikke med oplevelserne og de følelsesmæssige reaktioner, der har startet eller næret konflikten.

Ofte vil sådanne situationer blive håndteret med organisationsforandringer og opsigelser, men i lyset af de omkostninger der er forbundet med dette er psykologisk konflikthåndtering en både hurtigere, nemmere og mindre omkostningskrævende tilgang.