Medarbejdere

Medarbejderen

En professionel organisation eller virksomhed eksisterer ikke uden medarbejderen. En leder vil ikke kunne løse opgaverne og nå de opstillede mål, hvis der ikke er kvalificerede og professionelle medarbejdere til at udføre opgaverne.

Der kan være mange årsager til, at medarbejdere kan få udfordringer på arbejdet. Det kan være fordi opgaven eller rammen er utydelige eller har ændret sig. Eller samarbejdet kollegaerne imellem er vanskeligt. En vanskelig relation til ens leder kan også påvirke trivslen på arbejdet.

Medarbejdernes tilgang til opgaven, deres samarbejde og kulturen i afdelingen/organisationen har stor betydning for medarbejdernes trivsel og virksomhedens målopnåelse. Disse to ting går ofte hånd i hånd.

Hjertet i organisationen

I Dansk Erhvervspsykologi A/S opfatter vi medarbejderne som hjertet i organisationen.

Ordvalget springer ud af den værdi vi tillægger medarbejdere og har betydning for den måde, hvorpå vi som erhvervspsykologer arbejder med den enkelte medarbejder, en gruppe eller en afdeling.

Dansk Erhvervspsykologi A/S inddrages typisk i opgaver relateret til medarbejdere når:

  • en medarbejder eller gruppe er kommet i mistrivsel,
  • flere medarbejdere er ramt af stress,
  • opgaven er vanskelig og fordrer ekstern supervision,
  • en gruppe har været udsat for vold og trusler og kriseintervention ikke er nok,
  • to personer i organisationen støder sammen,
  • en gruppe har konflikter,
  • samarbejdet mellem en leder og en gruppe ikke fungerer, som det skal
  • opgavens hvad, hvordan og hvorfor (kerneopgaven) bliver forstået forskelligt eller arbejdet forskelligt med i afdelingen,
  • målinger vedr. det psykiske arbejdsmiljø ikke er gode.