Ledelse

Lederudvikling

Lederudvikling har mange former og fokusområder. Der kan læres og trænes mange gode og brugbare teorier og tilgange til at udvikle din adfærd og dine kompetencer som leder. Det er dog vores erfaring at den enkelte leder oftest har en eller flere væremåder og reaktionsformer, som tilbagevendende spænder ben for den videre udvikling som leder. Samt at disse væremåder og reaktionsformer ofte har rod i nogle dybereliggende holdninger og erfaringer, som lederen langt fra altid er bevidst om.

Hos Dansk Erhvervspsykologi A/S har vi - som specialister i erhvervslivets psykologi - fokus på det, som vi er bedst til: At udvikle lederens personlighed - arbejde med de grundlæggende overbevisninger og erfaringer, som er en hæmsko for lederen i hans/hendes videre udvikling.

Lederudviklingen har form af en række individuelle samtaler med en af vores erfarne organisationspsykologer. Efter den indledende afklarende samtale aftales rammerne for forløbet: Mål, antal samtaler, mv. Skønnes det hensigtsmæssigt, kan leders leder inddrages ved start og afslutning af lederudviklingsforløbet.

Se eksempler på lederudviklingsforløb.