Ledelse

Ledersparring og -coaching

Jobbet som leder har mange udfordringer og prioriteringer. Ledere kan være presset på produktionstal, deadlines, økonomi, eller kan opleve, at der er tilstrækkelig tid til personaleledelse og faglig fordybelse, udvikling mv.

Måske foregår der noget i organisationen, som det er svært at få hold på, bl.a. fordi man som leder er en del af det. Og måske er som leder usikker på, om det er fornuftigt at drøfte det med den øvrige ledelse og ens lederkollegaer.

Vejen til og motivationen bag det at blive leder, kan være meget forskellige. Måske var det et ønske om at få mere faglig indflydelse, måske blev der peget på en, da den tidligere leder stoppede. Der findes mange lederuddannelser, men de kommer ofte et stykke inde i lederjobbet.

Som leder kan man derfor let komme i situationer, der er vanskelige at tackle – både hvad angår planlægning, beslutning og eksekvering men også personligt.

Ledersparring

er samtaler, hvor lederen fremlægger sin problemstilling eller situation og – afhængig af behovet og situationen – får hjælp til at håndtere den. Det kan have form af analyse, hypotesedannelse, information, input, rådgivning, ideer, perspektivering, ’djævlens advokat’, konstruktiv kritik mv. Der kan være tale om en til flere samtaler, typisk af 1,5 times varighed. De kan foregå enten på vores kontor eller i organisationen. Se eksempel på Ledersparring.

Ledercoaching

er samtaler, hvor der bliver sat fokus på, hvordan lederen kan nå sine mål – både i forhold til resultater på jobbet, karrieremæssigt og personligt. Typisk er der tale om en række samtaler, så der kan blive fulgt op, planer kan justeres mv.