Ledelse

Leder - Stresshåndtering

Stress er en udfordring for ledere og ledelser på to måder:

  • Stress er en belastning og omkostning for organisationen/afdelingen – ikke mindst når en eller flere medarbejdere går ned med stress.
  • Lederen/lederne kan selv blive ramt af stress – f.eks. i forbindelse nyt job, organisationsforandringer og udfordringer i organisationen eller afdelingen

I forhold til at navigere organisationen/afdelingen igennem udfordringer med stress oplever ledelsen/lederne ofte et dilemma mellem at tage vare på medarbejderne og tage var på den øvrige organisation og produktionen.

Ledere har naturligt et fokus på organisationen, produktionen og medarbejderne – men i forbindelse med stress tager de ikke altid vare på sig selv. Eller de tror, at de kan klare alle belastninger uden at blive ramt af stress.

Det kan derfor være en stor hjælp for ledere at deltage i et af Dansk Erhvervspsykologi’s stresshåndteringskurser. Her bliver der sat fokus på:

  • Forståelse af stress – årsager, typer og karakteristika.
  • Hvordan lederen bedst håndterer de ledelsesmæssige/organisatoriske udfordringer.
  • Hvordan lederen selv håndterer sine stressmæssige udfordringer – dette kan også bruges til at hjælpe og vejlede medarbejdere med stressudfordringer.

Assistance til ledere med udfordringer med stress kan også ydes i form af Ledersparring og -coaching.