Ledelse

Leder og konflikthåndtering

Der er ofte en usagt forventning om at ledere – i hvert fald over et vist niveau – ikke har konflikter med deres sideordnede lederkollegaer, deres overordnede ledere eller deres medarbejdere. Fordi det er en del af lederjobbet at kunne håndtere uenigheder og konflikter på en konstruktiv måde, er der selvfølgelig noget om dette.

Men ledere – uanset niveau – er mennesker med erfaringer, holdninger, ambitioner og ’skæve’ sider. Det er derfor Dansk Erhvervspsykologi’s erfaring er, at det også på ledelsesplan eksisterer en masse konflikter og (magt)kampe, som måske ikke er så synlige eller formulerede, men som har en stor betydning for beslutninger, produktivitet og klima i afdelingen/organisationen. Ikke mindst hvis medarbejderne inddrages i konflikten, f.eks. når en afdelingsleder og hans direktør giver modsatrettede instrukser til medarbejderne.

Ofte vil sådanne situationer blive håndteret med organisationsforandringer og opsigelser, men i lyset af de omkostninger der er forbundet med dette kan psykologisk konflikthåndtering være en både hurtigere, nemmere og mindre omkostningskrævende tilgang.