Ledelse

Ledelsen

Når vi skriver Ledelsen, tænker vi processerne omkring at gennemføre en aktivitet ved hjælp af og gennem andre personer.

I de fleste definitioner af ledelse, fremhæves det, at ledelse udøves med henblik på at påvirke en organiseret gruppe til at kunne og ville arbejde hen imod opfyldelsen af bestemte mål.

Ledelsen måles på, hvor god lederne og ledelsesgruppen/direktionen er til at opnå de opstillede mål.

Ofte fokuseres der på den formelle ledelse, men flere ledelsesforskere fremhæver, at ledelse udøves af enhver, som er i stand til at påvirke en gruppe, formelt som uformelt, dvs. at en leder er en, som har følgere.

Ledelse udfordres, når markedet ændrer sig, planerne ikke holder eller den interne organisering ikke (mere) er hensigtsmæssig i forhold til den nuværende situation.

Dansk Erhvervspsykolog A/S inddrages typisk i forhold til ledere og ledelse når:

 • en leder har svært ved at håndtere en situation, en medarbejder eller sit job,
 • samarbejdet fungerer ikke - såvel opad, nedad og kollegialt,
 • der er mistrivsel og stress,
 • der skal rekrutteres en ny leder,
 • der skal orienteres om forandringer og nye strategier, f.eks. en fusion,
 • forandringer og nye strategier skal implementeres,
 • der skal orienteres om opsigelser, flytninger og lukninger,
 • der er konflikter i en ledelsesgruppe eller i forhold til ansatte,
 • en ledergruppe ikke kan samarbejde og derfor ikke leverer,
 • en ledergruppe er udfordret af bestyrelsen,
 • markedet ændrer sig, nye trusler opstår og skal håndteres,
 • der skal udarbejdes en ny strategi.