Cookie- og privatlivspolitik

Cookie- og privatlivspolitik

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores hjemmeside. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

  • Google Analytics
     

Personoplysninger

Dansk Erhvervspsykologi A/S ("Dansk Erhvervspsykologi", "vi" eller "os") behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med principperne og kravene i databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen. Formålet med denne politik er at fortælle dig, hvordan vi konkret behandler dine personoplysninger og dine rettigheder i forbindelse hermed.

Hvis du har spørgsmål til denne politik eller ønsker at udøve dine individuelle rettigheder, kan du kontakte Dansk Erhvervspsykologi via nedenstående kontaktoplysninger:

Dansk Erhvervspsykologi A/S
CVR-nr. 31747678
Fanøgade 15
2100 København Ø
E-mailadresse: info@danskerhvervspsykologi.dk

 
Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

Vi behandler følgende personoplysninger om vores klienter:

  • Almindelige personoplysninger, såsom navn, CPR-nr. tlf. nr., e-mailadresse, fødselsdato og adresse

  • Følsomme personoplysninger, såsom helbredsoplysninger, hvilke typisk vil være de forhold, klienten søger behandling for, f.eks. stress, misbrugsproblemer, dødsfald, sygdom, psykiske diagnoser, mobning og familiemæssige vanskeligheder.

Vi behandler ligeledes følgende personoplysninger i forbindelse med kontakt og udførelse af opgaver for vores kunder og tilknyttede psykologer:

  • Almindelige personoplysninger, såsom navn, tlf. nr., e-mailadresse, stillingsbetegnelse og underskrift. I det omfang der er tale om enkeltmandsvirksomheder eller mindre interessentskaber behandles ligeledes oplysninger om fysisk adresse, bank og betalingskort.

Til hvilke formål og på hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler ovennævnte personoplysninger om vores klienter med henblik på at sikre, at klienterne modtager den korrekte behandling, herunder etablering og vedligeholdelse af kontakt med klienten og sikring af, at klienten behandles hos en psykolog med de retter kompetencer, og som befinder sig inden for rimelig afstand af klientens bopæl.

Når klientens behandlingsforløb er afsluttet, bruges oplysningerne til at udarbejde statistikker baseret på aggregerede data (hvor det ikke er muligt at identificere den enkelte klient) for at opnå værdifuld viden omkring klienternes lidelser med henblik på forebyggelse og forbedring af nuværende behandlingsformer. Statistikkerne videregives bl.a. til vores kunder og samarbejdspartnere for at uddanne de pågældende til endnu bedre at kunne implementere forebyggende tiltag og til vores tilknyttede psykologer for at forbedre nuværende behandlingsformer.

Det retlige grundlag for behandlingen af klientens almindelige personoplysninger er enten:

  • efter enlegitim interessei de tilfælde, vi får henvist klienten fra en af vores kunder, idet vi i så fald behandler klientens personoplysninger for at opfylde den aftalte, vi har indgået med vores kunde, samt med henblik på at kunne kontakte klienten for at kunne videresende denne til relevant psykologhjælp, eller

  • nødvendig for opfyldelse af kontrakti de tilfælde, hvor klienten indgår aftale direkte med os, idet behandlingen i så fald er nødvendig for opfyldelse af aftalen, herunder kontakt til klienten og viderestilling til relevant psykologhjælp.

Klientens CPR-nr. behandles i det omfang, der er indgået betalingsserviceaftale med klienten, eller hvis klientens CPR-nr. i øvrigt er nødvendigt for at Dansk Erhvervspsykologi kan opnå betaling for sine ydelser, eksempelvis gennem sundhedsforsikring el.lign.

Det retlige grundlag for behandlingen af klientens følsomme personoplysninger er i databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra h, idet behandlingen er nødvendig for ydelse af forsvarlig og korrekt sundhedsbehandling. Se mere nedenfor under "Hvem deler vi oplysningerne med?", hvor denne behandlingshjemmel er yderligere beskrevet.

Vi behandler ovennævnte personoplysninger om (og om kontaktpersonerne hos) vores kunder og tilknyttede psykologer med henblik på at kunne komme i kontakt med vores disse, herunder varetagelse og administrering af betaling for leverede ydelser.

Det retlige grundlag for behandlingen af personoplysninger om (og om kontaktpersonerne hos) vores kunder og tilknyttede psykologer er nødvendig for opfyldelse af kontrakt, idet opfyldelse af de indgåede aftaler med både vores kunder og tilknyttede psykologer forudsætter, at vi kan komme i kontakt med disse samt administrere betaling for leverede ydelser.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi videregiver i nødvendigt omfang personoplysninger, herunder følsomme oplysninger, om vores klienter til en (eller flere) af vores tilknyttede, selvstændige psykologer, som vi vurderer er egnet til at behandle den enkelte klient. Videregivelsen sker, fordi den er nødvendig for ydelse af forsvarlig og korrekt sundhedsbehandling i henhold til aftalen mellem Dansk Erhvervspsykologi og klienten eller Dansk Erhvervspsykologi og kunden (under hvilken klienten er ansat eller på anden måde omfattet af aftalen). Dansk Erhvervspsykologi er underlagt tavshedspligt i medfør af den danske straffelovs § 152 b og psykologbekendtgørelsens § 2. Alle vores ansatte er ligeledes bundet af ubegrænset tavshedspligt.

Vi overlader dine personoplysninger til vores eksterne leverandør af vores journalsystem, Supbine IVS, CVR-nr. 37383236, med hvem vi har indgået behørig databehandleraftale. Supbine er til enhver tid underlagt vores instruks vedrørende den behandling af personoplysninger, de foretager for os, og opretholder et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, herunder implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at imødekomme de risici, behandlingen indebærer.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer personoplysningerne om vores klienter, ind til behandlingen af klienten er afsluttet hos den relevante psykolog, og når eventuelle regninger er betalt, udeståender er afklaret og konflikter er løst, eller hvis formålet med oplysningernes behandling i øvrigt er opfyldt eller bortfaldet.

Vi opbevarer dog personoplysninger om vores klienter, i det omfang oplysningerne er nødvendige for at overholde vores forpligtelser i henhold til lov, bl.a. journalføringsbekendtgørelsen (opbevaring af klientjournaler i fem år) og bogføringsloven (opbevaring af regnskabsmateriale i fem år), med mindre der forelægger særlige omstændigheder, i hvilket tilfælde vi uden ugrundet ophold orienterer den registrerede om den yderligere opbevaringsperiode.

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid anmode Dansk Erhvervspsykologi om indsigt i og berigtigelse og sletning af dine personoplysninger. Derudover kan du begrænse vores behandling af dine personoplysninger, gøre indsigelse mod behandlingen og udøve din ret til dataportabilitet.

Ønsker du at udøve dine individuelle rettigheder, skal du kontakte Dansk Erhvervspsykologi på info@danskerhvervspsykologi.dk.

Ret til at klage

Den registrerede kan til enhver tid klage til Datatilsynet over behandling af personoplysninger om den pågældende via nedenstående kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk